Sony Xperia SP - Uporaba dnevnika klicev

background image

Uporaba dnevnika klicev

V dnevniku klicev si lahko ogledate neodgovorjene ( ), sprejete ( ) in odhodne ( )

klice.

Prikaz neodgovorjenih klicev

1

Če imate neodgovorjen klic, se v vrstici stanja prikaže . Vrstico stanja

povlecite navzdol.

2

Tapnite Neodgovorjeni klic.

Klicanje številke iz dnevnika klicev

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Telefon. Na zgornjem delu zaslona se prikaže dnevnik klicev.

3

Če želite številko poklicati neposredno, tapnite številko. Če želite pred klicem

številko urediti, se je dotaknite in jo pridržite, nato pa tapnite Pred klicanjem

uredi številko

.

Številko lahko pokličete tudi tako, da tapnete > Pokliči nazaj.

Dodajanje številke iz dnevnika klicev stikom

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Telefon. Na zgornjem delu zaslona se prikaže dnevnik klicev.

3

Dotaknite se številke in jo pridržite, nato pa tapnite Dodaj v imenik.

4

Tapnite želeni stik ali tapnite Ustvari novo osebo.

5

Uredite podrobnosti o stiku in tapnite Dokončano.

40

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Skrivanje dnevnika klicev

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Telefon.

3

Tapnite > Skrij dnevnik klicev.