Sony Xperia SP - Trenutni klici

background image

Trenutni klici

Pregled trenutnih klicev

1

Odpiranje seznama stikov

2

Vklop zvočnika med klicem

3

Izklop mikrofona med klicem

4

Vnos številk med klicem

5

Končanje klica

Spreminjanje glasnosti zvočnika pri ušesu med klicem

Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Aktivacija zaslona med klicem

Na kratko pritisnite .