Sony Xperia SP - Telefonski predal

background image

Telefonski predal

Če vaša naročnina vključuje storitev telefonskega predala, lahko klicatelji pustijo

glasovno sporočilo v času, ko ne morete sprejeti njihovih klicev. Številka vašega

telefonskega predala se običajno shrani na kartico SIM. V nasprotnem primeru lahko

številko dobite pri svojem ponudniku storitev in jo vnesete ročno.

Vnašanje številke glasovne pošte

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Klicne nastavitve > Telef. predal >Nastavitve

telefonskega predala

> Številka telef. predala.

3

Vnesite številko glasovne pošte.

4

Tapnite V redu.

Klicanje telefonskega predala

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Telefon.

3

Dotaknite se in pridržite tipko

1

.

42

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.