Sony Xperia SP - Prejemanje klicev

background image

Prejemanje klicev

Sprejem klica

Zavračanje klica

Izklop zvonjenja za dohodni klic

Ko sprejmete klic, pritisnite tipko za glasnost.

Zavrnitev klica s sporočilom

Klic lahko zavrnete z vnaprej določenim sporočilom. Kadar klic zavrnete s takšnim

sporočilom, je sporočilo samodejno poslano klicatelju in shranjeno v napravo.
V napravi je shranjenih šest vnaprej določenih sporočil. Izberete lahko eno od teh

vnaprej določenih sporočil, ki pa jih po potrebi lahko tudi uredite.

Zavračanje klica z vnaprej določenim sporočilom

Zavrni s sporočilom

povlecite navzgor, nato pa izberite sporočilo.

Zavrnitev klica z vnaprej določenim sporočilom

Ko med klicem slišite ponavljajoče se piske, povlecite Zavrni s sporočilom

navzgor, nato pa izberite sporočilo.

Urejanje sporočila za zavrnitev klica

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Klicne nastavitve > Zavrni klic s sporočilom.

3

Tapnite sporočilo, ki ga želite urediti, in ga po potrebi spremenite.

4

Ko končate, tapnite V redu.

39

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.