Sony Xperia SP - Konferenčni klici

background image

Konferenčni klici

Pri konferenčnem klicu ali klici z več udeleženci se lahko hkrati pogovarjate z več

osebami.

Za podrobnosti o številu udeležencev, ki jih lahko dodate v konferenčni klic, se obrnite na

svojega operaterja.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

1

Med klicem tapnite .

2

Vnesite številko drugega udeleženca in tapnite . Ko se drugi udeleženec

oglasi, je prvi udeleženec na čakanju.

3

Če želite drugega udeleženca dodati v konferenčni klic, tapnite .

4

Če želite konferenčnemu klicu dodati več udeležencev, ponovite korake od 1 do

3.

Zaseben pogovor z udeležencem konferenčnega klica

1

Med konferenčnim klicem tapnite {0} udeležencev.

2

Tapnite številko udeleženca, s katerim želite zasebno govoriti.

3

Če želite končati zasebni pogovor in se vrniti h konferenčnemu klicu, tapnite .

Sprostitev udeleženca konferenčnega klica

1

Med trenutnim konferenčnim klicem tapnite gumb, ki prikazuje število

udeležencev. Če ima konferenčni klic na primer tri udeležence, tapnite 3

udeleženci

.

2

Kliknite zraven udeleženca, ki ga želite sprostiti.

Končanje konferenčnega klica

Med konferenčnim klicem tapnite Prekini klic.