Sony Xperia SP - Klici v sili

background image

Klici v sili

Vaša naprava podpira uporabo mednarodnih številk za klice v sili, na primer 112 ali

911. Te številke lahko po navadi uporabite za klic v sili v kateri koli državi, in sicer z

vstavljeno kartico SIM ali brez nje, če ste v dosegu omrežja.

Klicanje v sili

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Telefon.

3

Vnesite številko za klic v sili in tapnite . Če želite izbrisati številko, tapnite .

V sili lahko kličete tudi, če kartica SIM ni vstavljena ali če imate zaporo odhodnih klicev.

Klicanje v sili, ko je kartica SIM zaklenjena

1

Na zaklenjenem zaslonu tapnite Klic v sili.

2

Vnesite številko za klic v sili in tapnite .

43

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.