Sony Xperia SP - Klicanje

background image

Klicanje

Klicanje

Pregled vzpostavljanja klicev

Klic lahko vzpostavite tako, da ročno vnesete telefonsko številko, tapnete številko,

shranjeno v imeniku, ali tapnete telefonsko številko v dnevniku klicev. Uporabite lahko

tudi funkcijo za pametno klicanje, s katero lahko hitro poiščete številke iz imenika in

dnevnikov klicev. Če želite opraviti video klic, lahko uporabite program za neposredna

sporočanja in videoklepete Hangouts™ na vaši napravi. Glejte

Neposredno

sporočanje in videoklepet

na strani 51.

1

Odpiranje seznama stikov

2

Ogled vnosov v dnevniku klicev

3

Ogled priljubljenih stikov

4

Ogled skupin stikov, shranjenih v napravi

5

Brisanje številke

6

Številčnica

7

Skrivanje ali čiščenje dnevnika klicev

8

Gumb za klicanje

9

Skrivanje ali prikaz klicatelja

Vzpostavitev klica z vnosom številke

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Telefon.

3

Vnesite številko prejemnika in tapnite .

Klicanje s funkcijo za pametno klicanje

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Telefon.

3

Na številčnici vnesite črke ali številke, ki ustrezajo stiku, ki ga želite poklicati.

Medtem ko vnašate posamezno črko ali številko, se prikaže seznam možnosti.

4

Tapnite stik, ki ga želite poklicati.

38

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Vzpostavljanje mednarodnih klicev

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Telefon.

3

Dotaknite se in pridržite 0, dokler se ne prikaže znak »+«.

4

Vnesite kodo države, območno kodo (brez prve ničle) in telefonsko številko ter

tapnite .

Prikaz ali skrivanje telefonske številke

Izberete lahko, ali želite pokazati ali skriti telefonsko številko, ki je prikazana v napravi

prejemnika klica, ko ga pokličete.

Prikazovanje ali skrivanje telefonske številke

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Klicne nastavitve > Dodatne nastavitve > ID

kličočega

.