Sony Xperia SP - Kazalo

background image

Kazalo

Xperia™ SP Navodila za uporabo...............................................6
Uvod..............................................................................................7

O teh navodilih za uporabo................................................................7
Android™ – kaj in zakaj?....................................................................7
Pregled naprave.................................................................................7
Sestavljanje........................................................................................8
Vklop in izklop naprave....................................................................10
Zaklepanje in odklepanje zaslona....................................................11
Vodnik za namestitev.......................................................................11
Računi in storitve..............................................................................12

Spoznavanje naprave.................................................................13

Uporaba tipk.....................................................................................13
Uporaba zaslona na dotik................................................................13
Baterija.............................................................................................15
Zaklenjeni zaslon.............................................................................18
Začetni zaslon..................................................................................18
Zajem zaslona..................................................................................21
Dostop do programov in uporaba.....................................................21
Stanje in obvestila............................................................................23
Dostop do nastavitev........................................................................26
Zaslonska tipkovnica........................................................................26
Telefonska tipkovnica.......................................................................27
Vnašanje besedila z govorom..........................................................28
Urejanje besedila.............................................................................28
Prilagajanje tipkovnice Xperia..........................................................29
Prilagajanje naprave........................................................................30
Pomnilnik..........................................................................................32
Uporaba slušalke ............................................................................33
Nastavitve interneta in sporočanja...................................................33
Nadzor uporabe podatkov................................................................34
Nastavitve mobilnega omrežja.........................................................35

Prenašanje programov..............................................................37

Prenašanje programov iz trgovine Google Play™...........................37
Prenašanje programov iz drugih virov..............................................37

Klicanje........................................................................................38

Klicanje.............................................................................................38
Prejemanje klicev.............................................................................39
Trenutni klici.....................................................................................40
Uporaba dnevnika klicev..................................................................40

2

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Posredovanje klicev.........................................................................41
Omejevanje klicev............................................................................41
Več klicev.........................................................................................41
Konferenčni klici...............................................................................42
Telefonski predal..............................................................................42
Klici v sili...........................................................................................43

Imenik..........................................................................................44

Prenašanje stikov.............................................................................44
Iskanje in ogled stikov......................................................................45
Dodajanje in urejanje stikov.............................................................46
Priljubljene in skupine......................................................................47
Pošiljanje podatkov za stik...............................................................47
Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik....................47
Varnostno kopiranje stikov...............................................................48

Sporočanje in pogovor..............................................................49

Branje in pošiljanje sporočil..............................................................49
Razvrščanje sporočil........................................................................50
Vzpostavljanje klica iz sporočila.......................................................51
Možnosti sporočanja........................................................................51
Neposredno sporočanje in videoklepet............................................51

E-pošta........................................................................................53

Nastavitev e-pošte...........................................................................53
Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil......................................53
Podokno predogleda e-pošte...........................................................54
Razvrščanje e-poštnih sporočil........................................................55
Nastavitve e-poštnega računa.........................................................56
Gmail™............................................................................................56

Glasba.........................................................................................57

Prenašanje glasbe v napravo...........................................................57
Poslušanje glasbe............................................................................57
Začetni zaslon programa WALKMAN .............................................58
Seznami predvajanja........................................................................59
Souporaba glasbe............................................................................60
Izboljšanje zvoka..............................................................................61
Ponazoritve .....................................................................................61
Prepoznavanje glasbe s programom TrackID™..............................61
Spletna storitev Music Ulimited........................................................63

FM-radio......................................................................................64

Poslušanje radia...............................................................................64
Priljubljene radijske postaje..............................................................65
Nastavitve zvoka..............................................................................65

3

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Kamera........................................................................................66

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov.....................................66
Zaznavanje obraza...........................................................................67
Funkcija Smile Shutter™ za fotografiranje nasmehov na obrazih...67
Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam...............................68
Splošne nastavitve kamere..............................................................68
Nastavitve fotoaparata.....................................................................69
Nastavitve videokamere...................................................................72

Album..........................................................................................74

Ogled fotografij in videoposnetkov...................................................74
Souporaba in upravljanje fotografij in videoposnetkov.....................75
Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij........................76
Fotoalbumi.......................................................................................77
Ogled fotografij na zemljevidu..........................................................78

Filmi.............................................................................................81

Predvajanje videoposnetkov s programom Filmi.............................81
Prenašanje videovsebine v napravo................................................82
Upravljanje videovsebine.................................................................82

Video Unlimited..........................................................................84

Storitev Video Unlimited...................................................................84

Spletni brskalnik.........................................................................85

Brskanje po spletu............................................................................85

Povezljivost.................................................................................86

Vzpostavljanje povezave z brezžičnimi omrežji...............................86
Souporaba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™.............89
NFC..................................................................................................91
Brezžična tehnologija Bluetooth®....................................................94
Povezovanje naprave z računalnikom.............................................96
Priključevanje naprave na televizor prek kabla................................99
Zrcaljenje zaslona..........................................................................100
Optično branje črtnih kod s programom NeoReader™..................100
Smart Connect...............................................................................101

Sinhroniziranje podatkov v napravi........................................103

Več informacij o sinhronizaciji podatkov v napravi.........................103
Sinhronizacija s storitvami Google™.............................................103
Sinhroniziranje računa Microsoft® Exchange ActiveSync®...........103
Sinhroniziranje s storitvijo Facebook™..........................................104

Zemljevidi in lokacije...............................................................106

Lokacijske storitve in viri................................................................106
Uporaba funkcije GPS....................................................................106
Google Maps™..............................................................................107

4

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Koledar in alarm.......................................................................108

Koledar...........................................................................................108
Budilka...........................................................................................108

Podpora in vzdrževanje...........................................................111

Posodabljanje naprave...................................................................111
Program Varnostno kopiranje in obnovitev....................................112
Ponastavitev naprave.....................................................................114
Zaklepanje in zaščita naprave........................................................114
Iskanje naprave..............................................................................117
Program za podporo......................................................................117
Recikliranje naprave.......................................................................117

Reference..................................................................................118

Pregled ikon stanja in ikon za obvestila.........................................118
Pregled programov.........................................................................119

Pomembne informacije............................................................121

Letak s pomembnimi informacijami................................................121
Omejitve storitev in funkcij.............................................................121
Pravne informacije.........................................................................121

5

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.