Sony Xperia SP - Zaznavanje obraza

background image

Zaznavanje obraza

Zaznavanje obraza lahko uporabite za izostritev obraza, ki ni na sredini. Fotoaparat

samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo beli okvirji. V rumenem okvirju je

prikazano, kateri obraz bo izostren. Izostren bo obraz, ki je najbliže kameri. Lahko pa

tapnete enega od okvirjev, če želite izbrati določen obraz, ki ga želite izostriti.

Vklop funkcije zaznavanja obraza

1

Aktivirajte kamero.

2

Tapnite , nato izberite .

3

Tapnite in nato .

4

Tapnite Način ostrenja > Zaznavanje obraza.

Fotografiranje z zaznavanjem obraza

1

Ko je kamera vklopljena in možnost Zaznavanje obraza omogočena, usmerite

kamero proti osebi. Naprava lahko zazna največ pet obrazov in vsakega od teh

tudi uokviri.

2

Tipko kamere pritisnite do polovice. Rumeni okvir prikazuje, kateri obraz je

izostren.

3

Fotografijo posnamete tako, da tipko kamere pritisnete do konca.