Sony Xperia SP - Nastavitve videokamere

background image

Nastavitve videokamere

Prilagajanje nastavitev videokamere

1

Vključite kamero.

2

Tapnite eno od ikon za nastavitve na zaslonu.

3

Če želite prikazati vse nastavitve, tapnite .

4

Izberite nastavitev, ki jo želite prilagoditi, nato pa jo spremenite.

Pregled nastavitev videokamere

Ločljivost videoposnetkov

Prilagodite ločljivost videoposnetkov različnim oblikam zapisov.

Full HD

1980×1080(16:9)

Oblika zapisa Full HD (Full Hugh Definition) z razmerjem širina/višina 16:9 1920 x 1080 slikovnih točk.

HD

1280×720(16:9)

Oblika zapisa HD (Hugh Definition) z razmerjem širina/višina 16:9. 1280 × 720 slikovnih pik.

Sporočilo MMS

Snemanje videoposnetkov, ki so primerni za pošiljanje prek sporočil MMS. Čas snemanja za to obliko

zapisa videoposnetka je omejen, tako da ga je mogoče poslati prek sporočila MMS.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema Ročno.

Samosprožilec

S samosprožilcem lahko posnamete videoposnetke, ne da bi držali napravo.

Uporabljajte ga za snemanje videoposnetkov skupine, kjer so lahko prikazani vsi.

Samosprožilec lahko uporabite tudi za to, da se izognete tresenju kamere med

snemanjem videoposnetka.

Vklop (10 s)

Nastavite zamik za 10 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler se video ne začne snemati.

Vklop (2 s)

Nastavite zamik za 2 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler se video ne začne snemati.

Izklopljeno

Snemanje videoposnetka se začne, takoj ko tapnete zaslon kamere.

Način ostrenja

Nastavitev ostrenja nadzira, kateri del videoposnetka bo izostren. Ko je vključeno

stalno samodejno ostrenje, kamera še naprej prilagaja ostrenje tako, da območje

znotraj belega okvirčka izostritve ostane izostreno.

Enkratno samodejno ostrenje

Kamera samodejno izostri izbrani predmet snemanja. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.

Zaznavanje obraza

Kamera samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo okvirji na zaslonu. Kamera samodejno izostri

najbližji obraz. Izberete lahko tudi obraz, ki ga želite izostriti, in sicer tako, da obraz tapnete na zaslonu.

Ko tapnete zaslon kamere, rumen okvir prikazuje, kateri obraz je izbran in izostren. Zaznavanja obraza ni

mogoče uporabiti za vse vrste prizorišč. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.

Sledenje predmeta

V iskalu izberete predmet tako, da se ga dotaknete, kamera pa mu nato sledi.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema Ročno.

Merjenje svetlobe

Ta funkcija z merjenjem svetlobe, ki pada na sliko, ki jo želite posneti, samodejno

določi dobro uravnoteženo osvetlitev.

72

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Sredina

Prilagodi osvetlitev glede na središče slike.

Povprečje

Izračuna osvetlitev glede na količino svetlobe, ki pada na celotno sliko.

Točka

Prilagodi osvetlitev na zelo malem delu slike, ki jo želite posneti.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema Ročno.

Mikrofon

Izberite, ali želite med snemanjem videoposnetka zajemati tudi zvoke iz okolice.

Bliskavica

Uporabite bliskavico za snemanje videoposnetkov pri slabi svetlobi in osvetlitvi v

ozadju. Ikona bliskavice videa je na voljo le na zaslonu videokamere. Včasih je

lahko kakovost videoposnetka boljša brez osvetlitve, tudi če so pogoji osvetlitve slabi.

Vklopljeno

Izklopljeno

73

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.