Sony Xperia SP - Nastavitve fotoaparata

background image

Nastavitve fotoaparata

Prilagajanje nastavitev fotoaparata

1

Aktivirajte kamero.

2

Če želite prikazati vse nastavitve, tapnite .

3

Izberite nastavitev,ki jo želite prilagoditi, in jo po želji uredite.

Pregled nastavitev fotoaparata

Ločljivost

Preden posnamete fotografijo, izberite določeno velikost slik in razmerje širina/višina.

Za fotografijo z višjo ločljivostjo potrebujete več pomnilnika.

3264×2448(4:3)

Velikost slike 8 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite

ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v veliki ločljivosti.

3104×1746(16:9)

Velikost slike 5 milijonov slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite

ogledati na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v veliki ločljivosti.

69

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

1632×1224(4:3)

Velikost slike 2 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite

ogledati na zaslonih, ki niso široki.

1920×1080(16:9)

Velikost slike 2 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite

ogledati na širokozaslonskih zaslonih.

Samosprožilec

S samosprožilcem lahko posnamete fotografijo, ne da bi držali napravo. To funkcijo

uporabite za snemanje samoportretov ali skupinskih fotografij, na katerih je lahko

vsakdo. Samosprožilec lahko uporabite tudi za to, da preprečite tresenje kamere.

Vklop (10 s)

Nastavite zamik za 10 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.

Vklop (2 s)

Nastavite zamik za 2 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.

Izklopljeno

Snemanje fotografije se začne, ko tapnete zaslon kamere.

Smile Shutter™

Če želite določiti, na kakšen nasmeh se kamera odzove, preden posname fotografijo,

uporabite funkcijo Smile Shutter™.

Način ostrenja

Funkcija ostrenja nadzira, kateri del slike bo oster. Ko je vključeno stalno samodejno

ostrenje, kamera še naprej prilagaja ostrenje tako, da območje znotraj rumenega

okvirčka izostritve ostane izostreno.

Enkratno samodejno ostrenje

Kamera samodejno izostri izbrani predmet snemanja. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno. Dotaknite

se in pridržite zaslon kamere, dokler se rumeni okvir za izostritev ne spremeni v modrega, kar označuje,

da je izostritev nastavljena. Fotografija se posname, ko spustite prst.

Večkratno samodejno ostrenje

Kamera samodejno izostri več območij na sliki. Dotaknite se in pridržite zaslon kamere, dokler se rumeni

okvir za izostritev ne spremeni v modrega, kar označuje, da je izostritev nastavljena. Fotografija se

posname, ko spustite prst. Stalno samodejno ostrenje je izklopljeno.

Zaznavanje obraza

Kamera samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo okvirji na zaslonu. Kamera samodejno izostri

najbližji obraz. Izberete lahko tudi obraz, ki ga želite izostriti, in sicer tako, da obraz tapnete na zaslonu.

Ko tapnete zaslon kamere, moder okvir prikazuje, kateri obraz je izbran in izostren. Zaznavanja obraza ni

mogoče uporabiti za vse vrste prizorišč. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.

Ostrenje na dotik

Dotaknite se območja na zaslonu kamere, ki ga želite izostriti. Stalno samodejno ostrenje je izklopljeno.

Dotaknite se in pridržite zaslon kamere, dokler se rumeni okvir za izostritev ne spremeni v modrega, kar

označuje, da je izostritev nastavljena. Fotografija se posname, ko spustite prst.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu fotografiranja Ročno.

ISO

Zamegljenost slike, ki je nastala zaradi temnih pogojev ali premikajočih se predmetov,

lahko zmanjšate tako, da povečate občutljivost ISO.

Samodejno

Samodejno nastavi občutljivost ISO.

100

Občutljivost ISO nastavi na 100.

200

Občutljivost ISO nastavi na 200.

400

70

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Občutljivost ISO nastavi na 400.

800

Občutljivost ISO nastavi na 800.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu fotografiranja Ročno.

Merjenje svetlobe

Ta funkcija z merjenjem svetlobe, ki pada na sliko, ki jo želite posneti, samodejno

določi dobro uravnoteženo osvetlitev.

Sredina

Prilagodi osvetlitev glede na središče slike.

Povprečje

Izračuna osvetlitev glede na količino svetlobe, ki pada na celotno sliko.

Točka

Prilagodi osvetlitev na zelo malem delu slike, ki jo želite posneti.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema Ročno.

Stabilizator slike

Pri snemanju fotografije je napravo včasih težko držati pri miru. Stabilizator vam

pomaga tako, da odpravi posledice rahlega premikanja roke.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema Ročno.

Predogled

Fotografije ali videoposnetke si lahko predogledate takoj zatem, ko jih posnamete.

Neomejeno

Predogled fotografije ali videoposnetka se prikaže, ko ga posnamete.

5 sekund

Predogled fotografije ali videoposnetka se prikaže za 5 sekund, ko ga posnamete.

3 sekunde

Predogled fotografije ali videoposnetka se prikaže za 3 sekunde, ko ga posnamete.

Uredi

Ko posnamete fotografijo ali videoposnetek, se ta odpre v načinu za urejanje.

Izklopljeno

Ko posnamete fotografijo ali videoposnetek, se ta shrani, predogled pa ni na voljo.

Bliskavica

Bliskavico pri snemanju fotografij uporabite, kadar so pogoji osvetlitve slabi ali pa je

osvetljeno ozadje. Ko na zaslonu kamere tapnete ikono bliskavice , so na voljo te

možnosti:

Samodejno

Kamera samodejno določi, ali pogoji osvetlitve zahtevajo uporabo bliskavice.

Vklopi bliskavico

Če je ozadje svetlejše od motiva, uporabite to nastavitev. S tem se znebite neželenih temnih senc.

Zmanjš. uč. rdečih oči

Zmanjša učinek rdečih oči pri snemanju fotografij.

Izklopljeno

Bliskavica je izklopljena. Včasih je kakovost fotografije boljša brez bliskavice, tudi če so svetlobni

pogoji slabi. Za uspešno fotografiranje brez bliskavice morate imeti mirno roko. Če se želite izogniti

zamegljeni fotografiji, uporabite samosprožilec.

Svetilka

Pri snemanju fotografij se vklopi bakla ali lučka kamere.

71

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.