Sony Xperia SP - Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

background image

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

1

Povečava ali pomanjšava

2

Glavni zaslon kamere

3

Tipka kamere – aktiviranje kamere/snemanje fotografij/snemanje videoposnetkov

4

Ogled fotografij in videoposnetkov

5

Snemanje fotografij ali videoposnetkov

6

Vrnitev na prejšnji korak ali izhod iz kamere

7

Ikona nastavitev v načinu fotografiranja

8

Ikona nastavitev kamere in ikone bližnjic

9

Sprednja kamera

Fotografiranje pri zaklenjenem zaslonu

1

Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .

2

Kamero aktivirate tako, da v zgornjem delu zaslona podrsnete v levo.

3

Ko se zažene program Kamera, tapnite .

Fotografiranje s tipko kamere

1

Vključite kamero.

2

Pritisnite tipko kamere do konca.

Fotografiranje s tapom gumba kamere na zaslonu

1

Vključite kamero.

2

Usmerite kamero proti predmetu.

3

Tapnite gumb kamere na zaslonu. Naprava posname fotografijo, takoj ko

umaknete prst z zaslona.

Snemanje avtoportreta s sprednjo kamero

1

Aktivirajte kamero.

2

Tapnite .

3

Če želite posneti fotografijo, pritisnite tipko kamere. Fotografija se posname,

takoj ko umaknete prst z zaslona.

Uporaba bliskavice fotoaparata

1

Ko je kamera vklopljena, tapnite .

2

Izberite želeno nastavitev bliskavice.

3

Posnemite fotografijo.

66

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Snemanje videoposnetkov s tipko kamere

1

Aktivirajte kamero.

2

Tapnite in izberite .

3

Če videokamera ni izbrana, tapnite .

4

Če želite začeti snemati videoposnetek, pritisnite tipko kamere.

5

Če želite ustaviti snemanje, znova pritisnite tipko kamere.

Snemanje videoposnetkov s tapom zaslona

1

Aktivirajte kamero.

2

Usmerite kamero proti predmetu.

3

Tapnite za začetek snemanja.

4

Če želite ustaviti snemanje, tapnite .

Ta funkcija je na voljo le v načinu zajema Samodejno optimiziranje.

Prikaz fotografij in videoposnetkov

1

Aktivirajte kamero in tapnite sličico, da odprete fotografijo ali videoposnetek.

2

Za prikaz fotografij in videoposnetkov podrsajte levo ali desno.

Brisanje fotografije ali posnetega videoposnetka

1

Poiščite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.

2

Tapnite zaslon, da prikažete .

3

Tapnite .

4

Tapnite Izbriši, da potrdite.