Sony Xperia SP - Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam

background image

Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam

Če želite fotografijam pri snemanju dodati zemljepisni položaj (zemljepisno oznako),

vklopite zemljepisno označevanje. Zemljepisni položaj se določa z brezžičnimi omrežji

(mobilna omrežja ali omrežja Wi-Fi) ali tehnologijo GPS.
Če se na zaslonu kamere prikaže simbol , je zemljepisno označevanje vklopljeno,

vendar zemljepisnega položaja ni bilo mogoče najti. Če se prikaže simbol , je

zemljepisno označevanje vklopljeno in zemljepisni položaj na voljo, fotografiji pa lahko

dodate zemljepisno oznako. Če se ne prikaže nobeden od teh dveh simbolov, je

zemljepisno označevanje izklopljeno.

Vklop zemljepisnega označevanja

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Tapnite Nastavitve > Lokacijske storitve.

3

Drsnik poleg možnosti Dostop do moje lokacije povlecite na desno.

4

Aktivirajte kamero.

5

Tapnite in nato .

6

Drsnik poleg možnosti Zemljepisni podatki povlecite na desno.

7

Tapnite V redu.