Sony Xperia SP - Varnostno kopiranje stikov

background image

Varnostno kopiranje stikov

Za varnostno kopiranje stikov lahko uporabite pomnilniško kartico ali kartico SIM.

Izvažanje imenika na pomnilniško kartico

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato tapnite .

2

Pritisnite , nato pa tapnite Izvozi stike > Kartica SD.

3

Tapnite V redu.

Izvažanje oseb na kartico SIM

1

Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .

2

Pritisnite in tapnite Izvozi stike > Kartica SIM.

3

Označite stike, ki jih želite izvoziti, ali pa tapnite Označi vse, če želite izvoziti

vse osebe.

4

Tapnite Izvozi.

5

Izberite Dodaj stike, če želite dodati stike v obstoječi imenik na kartici SIM ali

pa izberite Zamenjaj vse stike, če želite zamenjati obstoječe stike na kartici

SIM.

Ko izvažate stike na kartico SIM, morda ne bodo izvoženi vsi podatki. Tako je zato, ker je

pomnilnik na karticah SIM omejen.

48

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.