Sony Xperia SP - Priljubljene in skupine

background image

Priljubljene in skupine

Stike lahko označite kot priljubljene za hiter dostop do njih v programu Imenik. Stike

lahko razvrstite tudi v skupine za hitrejši dostop do njih v programu Imenik.

Označevanje in opuščanje osebe kot priljubljene

1

Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .

2

Tapnite osebo, ki jo želite dodati v priljubljene ali jo iz njih odstraniti.

3

Tapnite .

Ogled priljubljenih stikov

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato tapnite .

2

Tapnite .

Razvrstitev stika v skupino

1

V programu Imenik tapnite stik, ki ga želite razvrstiti v skupino.

2

Tapnite in nato vrstico neposredno pod Skupine.

3

Potrdite polja za skupine, v katere želite dodati stik.

4

Tapnite Konec.