Sony Xperia SP - Dodajanje in urejanje stikov

background image

Dodajanje in urejanje stikov

Dodajanje stika

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še .

2

Tapnite .

3

Če ste stike sinhronizirali z enim ali več računi in prvič dodajte stik, izberite

račun, v katerega želite dodati ta stik. Lahko pa tapnete Stik za klic, če želite ta

stik uporabiti in ga shraniti v svojo napravo.

4

Vnesite ali izberite želene podatke za stik.

5

Ko končate, tapnite Dokončano.

Potem ko ste v 3. koraku izbrali račun za sinhronizacijo, bo ta račun prikazan kot privzeti

račun, ko boste naslednjič dodajali stike, lahko pa ga seveda spremenite tako, da shranite stik

in ga nato uredite.

Če pred telefonsko številko stika dodate znak plus in kodo države, lahko številko uporabljate

tudi za klicanje iz drugih držav (je ni treba znova urejati).

Urejanje stika

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še .

2

Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .

3

Uredite želene informacije.

4

Ko končate, tapnite Dokončano.

Nekatere storitve sinhronizacije ne omogočajo urejanja podrobnosti stikov.

Povezovanje slike s stikom

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato tapnite .

2

Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .

3

Tapnite in izberite želeno možnost za dodajanje slike stika.

4

Ko sliko dodate, tapnite Dokončano.

Sliko lahko dodate stiku tudi neposredno iz programa Album.

Prilagoditev načina zvonjenja za stik

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še .

2

Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .

3

Tapnite > Nastavi zvonjenje.

4

Izberite eno od možnosti in tapnite Dokončano.

5

Tapnite Dokončano.

Brisanje stikov

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še .

2

Dotakniti se stika, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.

3

Če želite izbrisati vse stike, tapnite puščico navzdol, da odprete spustni meni, in

nato izberite Označi vse.

4

Tapnite in nato Izbriši.

Urejanje svojih informacij o osebi

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato tapnite .

2

Tapnite Meni in nato .

3

Vnesite nove informacije ali spremenite obstoječe.

4

Ko končate, tapnite Dokončano.

Ustvarjanje novega stika iz besedilnega sporočila

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite .

2

Tapnite > Shrani.

3

Izberite obstoječi stik ali tapnite Ustvari novo osebo.

4

Uredite podatke o stiku in tapnite Dokončano.

46

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.