Sony Xperia SP - Seznami predvajanja

background image

Seznami predvajanja

Na začetnem zaslonu programa WALKMAN lahko iz skladb, shranjenih v napravi,

ustvarite svoje sezname predvajanja.

59

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ustvarjanje seznamov predvajanj

1

Odprite začetni zaslon programa WALKMAN

2

Če želite na seznam predvajanja dodati avtorja, album ali skladbo, se dotaknite

in pridržite ime avtorja oz. naslov albuma ali skladbe.

3

V meniju, ki se odpre, tapnite Dodaj na/v > Ustvari nov sezna. predvaj..

4

Vnesite ime za seznam predvajanja in tapnite V redu.

Lahko pa tapnete sliko albuma in nato še , da ustvarite seznam predvajanja.

Dodajanje skladb na seznam predvajanja

1

Odprite začetni zaslon programa WALKMAN

2

Poiščite skladbo ali album, ki ga želite oddati na seznam predvajanja, nato se

dotaknite in pridržite naslova skladbe oz. albuma.

3

Tapnite Dodaj na/v.

4

Tapnite ime seznama predvajanja, na katerega želite dodati album ali skladbo.

Album ali skladba je dodan na seznam predvajanja.

Predvajanje lastnih seznamov predvajanja

1

Odprite začetni zaslon programa WALKMAN, nato pa tapnite Sezn. predvaj..

2

V razdelku Sezn. predvaj. tapnite seznam predvajanja.

3

Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.

Odstranjevanje skladbe s seznama predvajanja

1

Na seznamu predvajanja se dotaknite naslova skladbe, ki jo želite izbrisati, in

ga pridržite.

2

Tapnite Brisanje s sezn. predvajanja na seznamu, ki se prikaže.

Brisanje seznama predvajanja

1

Odprite začetni zaslon programa WALKMAN, nato pa tapnite Sezn. predvaj..

2

Dotaknite se seznama predvajanja, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.

3

Tapnite Izbriši.

4

Znova tapnite Izbriši, da potrdite.

Privzetih seznamov predvajanja ne morete izbrisati.