Sony Xperia SP - Poslušanje glasbe

background image

Poslušanje glasbe

Uporabite program WALKMAN in poslušajte svojo priljubljeno glasbo in zvočne knjige.

1

Iskanje glasbe

2

Iskanje skladb v storitvi Music Unlimited in skladb, ki jih imate shranjene v napravi

3

Prikaz trenutne čakalne vrste predvajanja

4

Slika albuma (če je na voljo)

5

Tapnite, če želite predvajati prejšnjo skladbo v čakalni vrsti predvajanja

Dotaknite se in pridržite, da trenutno skladbo prevrtite nazaj

6

Predvajanje ali začasna prekinitev skladbe

7

Tapnite, če želite predvajati naslednjo skladbo v čakalni vrsti predvajanja

Dotaknite se in pridržite, da trenutno skladbo prevrtite naprej

8

Naključno predvajanje skladb v trenutni čakalni vrsti predvajanja

9

Ponovitev vseh skladb v trenutni čakalni vrsti predvajanja

10 Kazalec napredka – povlecite indikator ali tapnite vzdolž linije, če želite previti naprej ali nazaj

11 Dolžina trenutne skladbe

12 Pretečen čas predvajanja trenutne skladbe

57

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Predvajanje skladbe

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite .

2

Če v programu WALKMAN začetni zaslon ni prikazan, tapnite .

3

Izberite kategorijo glasbe, npr. v razdelkih Izvajalci, Albumi ali Skladbe, in nato

poiščite skladbo, ki jo želite odpreti.

4

Če želite predvajati skladbo, jo tapnite.

Avtorsko zaščitenih elementov morda ne boste mogli predvajati. Preverite, ali imate ustrezna

dovoljenja za vsebino, ki jo nameravate souporabljati.

Iskanje informacij o skladbi v spletu

Med predvajanjem skladbe v programu WALKMAN, tapnite sliko albuma, da

prikažete gumb z znakom za neskončno , nato tapnite .

Gumb z znakom za neskončnost

omogoča dostop do več virov informacij, vključno z

videoposnetki v storitvi YouTube™, besedili in informacijami o izvajalcih na spletnem mestu

Wikipedije.

Nastavljanje glasnosti zvoka

Pritisnite tipko za glasnost.

Minimiziranje programa WALKMAN

Med predvajanjem skladbe tapnite , da odprete Začetni zaslon. V programu

WALKMAN se nadaljuje predvajanje skladbe v ozadju.

Odpiranje programa »WALKMAN« med predvajanjem v ozadju

1

Med predvajanjem skladbe v ozadju tapnite , da odprete okno z nedavno

uporabljenimi programi.

2

Tapnite progam »WALKMAN«.