Sony Xperia SP - Poslušanje radia

background image

Poslušanje radia

Radio FM v napravi deluje enako kot vsak drug radio FM. Po FM-radijskih postajah

lahko na primer brskate, jih poslušate in jih shranite kot priljubljene. Če želite

uporabljati radio, morate najprej v napravo priključiti ožičene slušalke ali slušalke z

mikrofonom. Slušalke ali slušalke z mikrofonom namreč delujejo kot antena. Ko je ena

od teh naprav priključena, lahko zvok radia po želji preklopite na zvočnik.

1

Seznam priljubljenih

2

Gumb za vklop/izklop radia

3

Prikaz menijskih možnosti

4

Izbrana frekvenca

5

Shranjevanje ali odstranjevanje postaje iz priljubljenih

6

Gumb za uglaševanje

7

Če želite poiskati kanal, se pomikajte levo po frekvenčnem pasu

8

Če želite poiskati kanal, se pomikajte desno po frekvenčnem pasu

9

Shranjena priljubljena postaja

Poslušanje radia FM

1

V napravo priključite slušalke.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

3

Poiščite in tapnite Radio FM . Ko se pomikate po frekvencah, se prikažejo

kanali, ki so na voljo.

Ko zaženete FM-radio, se samodejno prikažejo postaje, ki so na voljo. Če ima postaja

omogočene informacije RDS, se prikažejo nekaj sekund za tem, ko začnete poslušati postajo.

Premikanje med radijskimi postajami

Gumb za frekvenčno območje povlecite levo ali desno.

Začetek novega iskanja radijskih postaj

1

Ko je odprt radio, pritisnite .

2

Tapnite Iskanje kanalov. Radio preišče celoten frekvenčni pas in prikažejo se

vsi kanali, ki so na voljo.

64

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Preklop zvoka radia na zvočnik

1

Ko je odprt radio, pritisnite .

2

Tapnite Predvajaj iz zvočnikov.

Če želite zvok preklopiti nazaj na slušalke ali slušalke z mikrofonom, pritisnite in tapnite

Predvajaj v slušalkah.

Prepoznavanje skladbe, ki se predvaja po radiu FM, s programom TrackID™

1

Med predvajanjem skladbe po radiu FM v napravi pritisnite in nato izberite

TrackID™

.

2

Ko program TrackID™ išče naslov skladbe, se prikaže kazalec napredka. Če je

postopek uspešen, se prikaže naslov skladbe ali seznam mogočih naslovov

skladb.

3

Pritisnite , da se vrnete na radio FM.

Program in storitev TrackID™ nista podprta v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri

vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.