Sony Xperia SP - Upravljanje videovsebine

background image

Upravljanje videovsebine

Ročno pridobivanje informacij o filmu

1

Prepričajte se, da ima naprava vzpostavljeno aktivno podatkovno povezavo.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite Filmi.

3

Na zavihku Moja zbirka tapnite Vse, da poiščete sličico datoteke, o kateri želite

izvedeti več.

4

Dotaknite se in pridržite sličico videoposnetka ter nato tapnite Poišči

informacije

.

5

Če dobite poziv, napravi omogočite prenos podrobnosti o videoposnetku prek

mobilne podatkovne povezave.

6

V polju za iskanje vnesite ključne besede za videoposnetek in tapnite tipko za

potrditev na tipkovnici. Vsi zadetki so prikazani na seznamu.

7

Izberite rezultat iskanja in tapnite Dokončano. Prične se prenos informacij.

V razdelku nastavitev označite polje Pridob. podrobnosti videa, če želite omogočiti samodejni

prenos informacij o na novo dodanih videoposnetkih, kadar koli odprete program Filmi. Morda

boste morali plačati stroške prenosa podatkov.

Če prenesene informacije niso pravilne, znova zaženite iskanje z drugimi ključnimi besedami.

82

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Čiščenje podatkov o videoposnetku

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite Filmi.

2

Na zavihku Moja zbirka tapnite Vse, da poiščete videoposnetek, ki ga želite

urediti.

3

Dotaknite se in pridržite sličico videoposnetka ter nato tapnite Počisti

informacije

.

Brisanje videoposnetka

1

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite , nato pa poiščite in tapnite Filmi.

2

Na zavihku Moja zbirka tapnite Vse, da poiščete videoposnetek, ki ga želite

izbrisati.

3

Dotaknite se in pridržite sličico videoposnetka, nato pa v prikazanem seznamu

tapnite Izbriši.

4

Znova tapnite Izbriši, da potrdite.

83

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.