Sony Xperia SP - Predvajanje videoposnetkov s programom Filmi

background image

Predvajanje videoposnetkov s programom Filmi

S programom Filmi lahko predvajate filme in drugo videovsebino, ki ste jih shranili ali

prenesli v svojo napravo. S programom Filmi lahko pridobite tudi plakate, povzetke

zgodb, informacije o zvrsti in podrobnosti o režiserju za vsak film. Filme lahko

predvajate tudi v drugih napravah, ki imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem.

Videoposnetki, posneti s kamero naprave, so prikazani v programu Album, ne v programu

Filmi.

Nekaterih videodatotek morda ne bo mogoče predvajati s programom Filmi.

Pregled programa Filmi

1

Odpiranje programa Video Unlimited

2

Prikaz menijskih možnosti

3

Tapnite za predvajanje nedavno gledanih videoposnetkov

4

Iskanje videoposnetkov, ki ste jih prenesli ali shranili v napravo

5

Tapnite za predvajanje shranjenih ali prenesenih videoposnetkov

6

Tapnite za prikaz vseh video v storitvi Video Unlimited

7

Tapnite za prikaz podrobnosti videoposnetka v storitvi Video Unlimited

Sony Entertainment Network s storitvama Video Unlimited in Music Unlimited ni na voljo v vseh

državah/regijah. Potrebujete ločeno naročnino, za katero veljajo dodatni pogoji in določila.

Predvajanje videoposnetka v programu Filmi

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite Filmi.

2

Poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati. Če se videoposnetek

ne prikaže na zaslonu, na zavihku Moja zbirka tapnite Vse in nato poiščite ter

tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati.

3

Če želite prikazati ali skriti ukaze, tapnite zaslon.

4

Če želite začasno prekiniti predvajanje, tapnite . Če želite nadaljevati

predvajanje, pa tapnite .

5

Če želite previti nazaj, povlecite vrstico napredovanja levo. Če želite omogočiti

hitro predvajanje, povlecite vrstico napredovanja desno.

Predvajane videoposnetka v zunanji napravi

81

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

1

Med predvajanjem videoposnetka, tapnite zaslon, če želite prikazati ukaze.

2

Tapnite > Throw.

3

Izberite zunanjo napravo, v kateri boste predvajali videoposnetek. Če ni na voljo

nobena zunanja naprava, sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave.

Spreminjanje nastavitev v programu Filmi

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite Filmi.

2

Tapnite in po želji spremenite nastavitve.

Spreminjanje nastavitev zvoka med predvajanjem videoposnetka

1

Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da se prikažejo ukazi.

2

Tapnite in nato Nastavitve zvoka.

3

Označite potrditvena polja za nastavitve zvoka, ki jih želite vključiti.

4

Ko končate, tapnite V redu.

Skupna raba videoposnetka

1

Ko se predvaja videoposnetek, tapnite , nato pa tapnite Souporaba.

2

V meniju, ki se odpre, tapnite program, ki ga želite uporabiti za souporabo

izbranega videoizrezka, nato pa upoštevajte ustrezne korake in ga pošljite.