Sony Xperia SP - Razvrščanje e-poštnih sporočil

background image

Razvrščanje e-poštnih sporočil

Razvrščanje e-poštnih sporočil

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite E-pošta.

3

Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite in izberite račun, ki ga želite

razvrstiti, nato v spustnem meniju tapnite Prejeto. Če želite razvrstiti vse svoje

e-poštne račune hkrati, tapnite , nato tapnite Vse mape »Prejeto«.

4

Tapnite , nato tapnite Razvrsti.

5

Izberite možnost razvrščanja.

Iskanje e-pošte

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato poiščite in tapnite E-pošta.

2

Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite in izberite ime računa, ki ga

želite preveriti, nato v spustnem meniju tapnite Prejeto. Če želite preiskati vse

svoje e-poštne račune hkrati, tapnite , nato tapnite Vse mape.

3

Tapnite .

4

Vnesite iskano besedilo in tapnite na tipkovnici.

5

Rezultat iskanja je naveden na seznamu, ki je urejen po datumu. Tapnite e-

poštno sporočilo, ki ga želite odpreti.

Ogled vseh map za e-poštni račun

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato poiščite in tapnite E-pošta.

2

Če uporabljate več e-poštnih računov, tapnite in izberite račun, ki ga želite

preveriti.

3

Pri računu, ki ga želite preveriti, izberite Pokaži vse mape.

Brisanje e-poštnega sporočila

1

V prejeti e-pošti označite polje pred sporočilom, ki ga želite izbrisati, nato

tapnite .

2

Tapnite Izbriši.

V prikazu prejete e-pošte lahko sporočilo izbrišete tudi tako, da ga podrsate v desno.

55

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.