Sony Xperia SP - Souporaba in upravljanje fotografij in videoposnetkov

background image

Souporaba in upravljanje fotografij in videoposnetkov

Fotografije in videoposnetke, ki ste jih shranili v napravo, lahko souporabite. Lahko pa

jih tudi upravljate, in sicer na več načinov. S fotografijami lahko na primer delate v

paketih, brišete fotografije in jih dodajte stikom.

Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne bo mogoče kopirati, poslati ali

prenesti. Prav tako nekaterih elementov morda ne bo mogoče poslati, če je velikost datoteke

prevelika.

Souporaba fotografije ali videoposnetka

1

Tapnite Album, poiščite in tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite

souporabiti.

2

Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .

3

Tapnite program, s katerim želite souporabiti fotografijo, in sledite korakom za

pošiljanje.

Uporaba fotografije kot slike stika

1

Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa

tapnite > Uporabi kot > Slika stika.

2

Če ste pozvani, izberite Imenik > Samo enkrat in nato izberite stik.

Uporaba fotografije za ozadje

1

Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa

tapnite > Uporabi kot > Ozadje.

2

Sledite navodilom na zaslonu.

Sukanje fotografije

1

Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa

tapnite .

2

Izberite Zasukaj. Fotografija se shrani v novi usmerjenosti.

75

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Brisanje fotografije ali videoposnetka

1

Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa

tapnite .

2

Tapnite Izbriši.

Delo s paketi fotografij ali videoposnetkov v programu Album

1

Medtem ko si ogledujete sličice fotografij in videoposnetkov v programu Album,

tapnite , nato pa tapnite Izbor elementov.

2

Tapnite elemente, s katerimi želite delati. Izbrani elementi so označeni z

modrim okvirjem.

3

Pri urejanju izbranih elementov uporabite orodja iz orodnih vrstic.

Če želite aktivirati način izbire, se lahko tudi dotaknete elementa in ga pridržite, dokler njegov

okvir ne postane moder. Nato lahko tapnete tudi druge elemente in jih izberete.

Analiziranje fotografij z obrazi v programu Album

V svoji napravi lahko analizirate fotografije z obrazi. Ko omogočite funkcijo analize

fotografij, ta ostane vklopljena, nove fotografije pa se analizirajo med dodajanjem. Po

končani analizi lahko fotografije določene osebe združite v eno mapo.

Vklop funkcije za analizo fotografij

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Album > Moji albumi > Obrazi.

3

Vse fotografije v napravi bodo analizirane in razvrščene v mapo »Neimenovani

obrazi«.

Poimenovanje obraza

1

Na ploščici Obrazi, tapnite mapo Obrazi brez imen in poiščite mapo Drugi

obrazi

ter izberite obraz, ki ga želite poimenovati.

2

Tapnite Dodajte ime.

3

Vnesite ime in tapnite Dokončano > Dodaj novo osebo.

Urejanje imen obrazov

1

Ko si v celozaslonskem pogledu ogledujete obraz, tapnite zaslon, da prikažete

orodne vrstice, in nato še > Urejanje oznak imen.

2

Tapnite V redu.

3

Tapnite ime obraza, ki ga želite urediti.

4

Uredite ime in tapnite Dokončano >Dodaj novo osebo.