Sony Xperia SP - Zostavenie

background image

Zostavenie

Odstránenie zadného krytu

Vložte necht do medzery medzi zadným krytom a jednou zo strán zariadenia

a potom kryt nadvihnite.

8

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vloženie karty micro SIM a pamäťovej karty

Vypnite zariadenie, odstráňte zadný kryt a do príslušných zásuviek vložte

pamäťovú kartu a kartu micro SIM.

Pamäťová karta nemusí byť súčasťou balenia na všetkých trhoch.

Zariadenie vyžaduje kartu micro SIM. Ak vložíte do zásuvky na kartu micro SIM nekompatibilnú

kartu SIM, môže dôjsť k poškodeniu karty alebo zariadenia a spoločnosť Sony neručí

a nezodpovedá za žiadne škody spôsobené použitím nekompatibilných alebo upravených

kariet SIM.

Nasadenie zadného krytu

1

Umiestnite zadný kryt na zadnú časť zariadenia a potom zatlačte horné rohy

smerom nadol tak, aby zapadli na svoje miesto.

2

Zhora nadol postupne zatlačte na bočné strany krytu. Keď sa príchytky na

vnútornej strane krytu uzamknú vo svojom umiestnení, budete počuť cvaknutie.

Osvetľujúci priesvitný pás

Priesvitný pás na telefóne svieti, keď používate niektoré aplikácie, prichádza hovor

a zvoní budík. Pás potom po niekoľkých sekundách zhasne, aby sa šetrila energia.
Farba osvetľujúceho pásu sa mení v závislosti od témy, ktorú používate. Pri prezeraní

fotografií v galérii sa farba mení podľa fotografie, ktorú práve zobrazujete. Pri

prehrávaní hudby prostredníctvom prehrávača hudby sa farba zmení pri každom

zobrazení nového albumu. Svetelné efekty môžete rôzne upravovať.

Nastavenie svetelných efektov zariadenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Nastavenie > Displej > Svetelné efekty.

3

Vyberte efekty, ktoré chcete použiť.

9

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.