Sony Xperia SP - Zamknutie a odomknutie obrazovky

background image

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak je vaše zariadenie zapnuté a nebude používané počas stanoveného časového

úseku, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne.

Tento zámok obrazovky bráni nechceným akciám na dotykovej obrazovke v čase, keď

ju nepoužívate.

Aktivácia obrazovky

Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Odomknutie obrazovky

Položte na obrazovku prst a potiahnite ním nahor alebo nadol.

Obrazovku možno odomknúť viacerými spôsobmi. Ďalšie informácie nájdete v časti

Nastavenie uzamknutia obrazovky

na stránke 116.

Uzamknutie obrazovky

Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .