Sony Xperia SP - Sprievodca nastavením

background image

Sprievodca nastavením

Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí sprievodca nastavením, pomocou ktorého

môžete nakonfigurovať základné nastavenia, prihlásiť sa do viacerých účtov

a prispôsobiť zariadenie. Ak máte napríklad účet siete Sony Entertainment Network,

môžete sa doň prihlásiť a začať počúvať hudbu, videá a hrať hry priamo zo

zariadenia. Alebo môžete vytvoriť nový účet priamo zo zariadenia.

Sprievodcu nastavením môžete spustiť aj neskôr z ponuky Nastavenia.

Sieť Sony Entertainment Network so službami Video Unlimited a Music Unlimited nie je

k dispozícii na všetkých trhoch. Vyžaduje sa samostatné predplatné. Platia ďalšie zmluvné

podmienky.

Pre ručný prístup k sprievodcovi nastavením

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Nastavenie > Sprievodca nastavením.

11

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.