Sony Xperia SP - Android™‎ – čo a prečo?

background image

Android™ – čo a prečo?

Xperia™ od spoločnosti Sony funguje na platforme Android™. Zariadenia so

systémom Android™ môžu vykonávať množstvo funkcií, ktoré vykonáva počítač, preto

ich môžete prispôsobiť svojim potrebám. Môžete napríklad pridávať a odstraňovať

aplikácie alebo môžete vylepšovať existujúce aplikácie zdokonaľovaním ich funkcií. V

obchode Google Play™ môžete preberať zo širokého sortimentu aplikácií a hier,

ktorých počet neustále narastá. Aplikácie v zariadení so systémom Android™ môžete

integrovať s inými aplikáciami a službami online, ktoré používate. Môžete si napríklad

zálohovať kontakty, získať prístup k rôznym e-mailovým účtom a kalendárom

z jedného miesta, sledovať plánované činnosti a zúčastňovať sa života v sociálnych

sieťach.
Zariadenia so systémom Android™ sa sústavne vyvíjajú. Ak je k dispozícii nová verzia

softvéru a zariadenie ho podporuje, môžete zariadenie aktualizovať a získať nové

funkcie a najnovšie vylepšenia.

V zariadení so systémom Android™ sú vopred inštalované služby spoločnosti Google™. Na

maximálne využitie všetkých poskytovaných služieb spoločnosti Google™ je potrebné vytvoriť

si účet Google™ a pri prvom spustení zariadenia sa doň prihlásiť. Mnohé funkcie v systéme

Android™ vyžadujú prístup na internet.

Nové softvérové verzie nemusia byť kompatibilné so všetkými zariadeniami.