Sony Xperia SP - Prehľadávanie webu

background image

Prehľadávanie webu

Vo väčšine krajín je v zariadení vopred nainštalovaný webový prehľadávač Google

Chrome™ pre zariadenia so systémom Android™. Ak chcete získať podrobnejšie

informácie o používaní tohto webového prehľadávača, prejdite na stránku http://

support.google.com/chrome a kliknite na prepojenie Chrome pre mobil.

Prehľadávanie pomocou prehľadávača Google Chrome™

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.

3

Do poľa vyhľadávania a adresy zadajte hľadaný výraz alebo webovú adresu

a ťuknite na tlačidlo Prejsť na na klávesnici.

Popis webového prehľadávača

1

Pole vyhľadávania a adresy

2

Obnovenie stránky

3

Prístup ku kartám prehľadávača

4

Zobrazenie pomoci a možností

5

Prechod na predchádzajúcu stránku v histórii prehľadávača

86

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.