Sony Xperia SP - Tiesňové hovory

background image

Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911.

Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine,

s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

Uskutočnenie tiesňového volania

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Nájdite položku Telefón a ťuknite na ňu.

3

Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku . Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite

na položku .

Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú

blokované odchádzajúce hovory.

Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

1

Na zamknutej obrazovke ťuknite na položku Tiesňové volanie.

2

Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku .

43

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.