Sony Xperia SP - Presmerovanie hovorov

background image

Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať napríklad na iné telefónne číslo alebo do odkazovej

služby.

Presmerovanie hovorov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Nastavenie hovorov >

Presmerovanie hovorov

.

3

Vyberte požadovanú možnosť.

4

Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku

Povoliť

.

Vypnutie presmerovania hovoru

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Nastavenie hovorov >

Presmerovanie hovorov

.

3

Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku Vypnúť.