Sony Xperia SP - Prebiehajúce hovory

background image

Prebiehajúce hovory

Prehľad prebiehajúcich hovorov

1

Otvorenie zoznamu kontaktov

2

Zapnutie reproduktora počas hovoru

3

Vypnutie mikrofónu počas hovoru

4

Zadanie čísel počas hovoru

5

Ukončenie hovoru

Zmena hlasitosti slúchadla počas hovoru

Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Aktivácia obrazovky počas hovoru

Krátko stlačte tlačidlo .