Sony Xperia SP - Konferenčné hovory

background image

Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne

konverzovať s viacerými osobami.

Ohľadom podrobností o počte účastníkov, ktorých môžete pridať ku konferenčnému hovoru,

kontaktujte vášho sieťového operátora.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

1

Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .

2

Vytočte číslo druhého účastníka a ťuknite na položku . Ak druhý účastník

hovor prijme, prvý zostáva podržaný.

3

Druhého účastníka pridáte do konferenčného hovoru ťuknutím na položku .

4

Ak chcete pridať ďalších účastníkov hovoru, opakujte kroky 1 až 3.

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

1

Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku Účastníkov:

{0}

.

2

Ťuknite na telefónne číslo účastníka, s ktorým sa chcete zhovárať súkromne.

3

Ak chcete ukončiť súkromný hovor a vrátiť sa do konferenčného hovoru, ťuknite

na tlačidlo .

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

1

Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na tlačidlo, ktoré

zobrazuje počet účastníkov. Ťuknite napríklad na položku 3 účastníci, ak sú

účastníci hovoru traja.

2

Ťuknite na položku vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Ukončenie konferenčného hovoru

Počas konferenčného hovoru ťuknite na položku Ukončiť konferenčný hovor.

42

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.