Sony Xperia SP - Blokovanie hovorov

background image

Blokovanie hovorov

Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich

hovorov. V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služieb získali kód PIN2, môžete

blokovať odchádzajúce hovory aj pomocou zoznamu čísel pevného vytáčania (FDN).

Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Nastavenie hovorov.

3

Ťuknite na položku Blokovanie hovorov a vyberte niektorú z možností.

4

Zadajte heslo a ťuknite na položku Povoliť.

Ak blokovanie hovorov nastavujete prvýkrát, je potrebné zadať aktivačné heslo. Toto heslo je

potrebné vždy, keď budete chcieť upraviť nastavenia blokovania hovorov.

Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Nastavenie hovorov > Čísla

pevného vytáčania

.

3

Ťuknite na položku Aktivovať pevné vytáčanie alebo Deaktivovať pevné

vytáčanie

.

4

Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku OK.

Prístup k zoznamu schválených príjemcov hovorov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku Nastavenie > Nastavenie hovorov > Čísla pevného

vytáčania

> Čísla pevného vytáčania a ťuknite na ňu.

41

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.