Sony Xperia SP - Služba Video Unlimited

background image

Služba Video Unlimited

Služba Video Unlimited vám umožňuje požičať a zakúpiť si filmy a TV programy, ktoré

môžete zobraziť nielen na zariadení Android™, ale aj na počítači a zariadeniach
PlayStation

®

Portable (PSP

®

), PlayStation

®

3 alebo PlayStation

®

Vita. Vyberte si

najnovšie tituly z Hollywoodu, akčné filmy, komédie, klasiku a veľa ďalších kategórií.
Na zakúpenie alebo požičiavanie filmov prostredníctvom služby Video Unlimited si

musíte vytvoriť účet služby Video Unlimited. Ak už máte účet siete PlayStation® alebo

Sony Entertainment Network, môžete použiť ten.

Sieť Sony Entertainment Network so službami Video Unlimited a Music Unlimited nie je

k dispozícii na všetkých trhoch. Vyžaduje sa samostatné predplatné. Platia ďalšie zmluvné

podmienky.

Začíname používať službu Video Unlimited

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku .

3

Ak používate službu Video Unlimited prvýkrát, ťuknite na tlačidlo Pokračovať

na uvítacej obrazovke a ak to bude potrebné, uveďte svoj dátum narodenia.

Potom znova ťuknite na tlačidlo Pokračovať a prejdite na hlavnú obrazovku

služby Video Unlimited.

4

Ťuknite na položky > Prihlásiť sa, potom sa prihláste podľa pokynov na

obrazovke k svojmu účtu alebo vytvorte nový účet, aby ste si mohli požičiavať

alebo kupovať filmy.

85

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.