Sony Xperia SP - Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange

ActiveSync®

Účet služby Microsoft Exchange ActiveSync umožňuje prístup k firemným e-mailovým

správam, plánovaným činnostiam v kalendári a kontaktom priamo prostredníctvom

zariadenia. Po nastavení nájdete svoje údaje v aplikáciách E-mail, Kalendár

a Kontakty.

Nastavenie synchronizácie firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Nastavenie > Pridať účet > Exchange ActiveSync.

3

Zadajte svoju firemnú e-mailovú adresu a heslo.

4

Ťuknite na položku Ďalej. Zariadenie začne načítavať informácie o vašom účte.

V prípade zlyhania sa obráťte na správcu firemnej siete, ktorý vám poskytne

ďalšie informácie. Potom manuálne zadajte podrobnosti domény a servera účtu.

5

Ťuknite na tlačidlo OK, čím firemnému serveru umožníte ovládať zariadenie.

6

Vyberte údaje, ktoré chcete synchronizovať so zariadením, napríklad kontakty

a položky kalendára.

7

V prípade potreby aktivujte správcu zariadení, čím umožníte firemnému serveru

ovládať určité funkcie zabezpečenia v zariadení. Môžete napríklad povoliť

firemnému serveru nastaviť pravidlá hesiel a šifrovanie ukladacieho priestoru.

8

Po dokončení nastavenia zadajte názov firemného účtu.

Ak chcete upraviť nastavenie firemnej elektronickej pošty, kalendára alebo

kontaktov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku E-mail, potom ťuknite na položku .

3

Ťuknite na možnosť Nastavenie a vyberte podnikový účet.

4

Zmeňte požadované nastavenia.

Nastavenie intervalu synchronizácie pre podnikový účet

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku E-mail, potom ťuknite na položku .

3

Ťuknite na možnosť Nastavenie a vyberte podnikový účet.

4

Ťuknite na položku Frekvencia kontroly a vyberte možnosť intervalu.

Odstránenie podnikového konta

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku Nastavenie > Exchange ActiveSync a potom vyberte

podnikové konto.

3

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku Odstrániť účet.

4

Akciu potvrďte opätovným ťuknutím na položku Odstrániť účet.