Sony Xperia SP - Synchronizácia so službou Facebook™‎

background image

Synchronizácia so službou Facebook™

Službu Facebook™ môžete v zariadení používať dvoma spôsobmi. Na prístup k účtu

Facebook online môžete používať štandardnú aplikáciu Facebook. Prípadne môžete

účet Facebook so svojím zariadením synchronizovať a zdieľať obsah medzi službou

Facebook™ a širokou škálou ďalších aplikácií. Prostredníctvom služby Facebook

môžete napríklad zdieľať hudbu v aplikácii WALKMAN. Ak chcete synchronizovať

svoje zariadenie so službou Facebook, je potrebné najprv nastaviť účet Xperia™

s účtom Facebook.

Nastavenie účtu „Xperia™ so službou Facebook“ na zariadení

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Nastavenie > Pridať účet > Xperia™ so službou

Facebook

.

3

Podľa pokynov na obrazovke sa prihláste na účet siete Facebook™, alebo si

vytvorte nový.

105

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Synchronizácia účtu „Xperia™ so službou Facebook“

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Nastavenie > Xperia™ so službou Facebook.

3

Vyberte účet, ktorý si želáte synchronizovať.

4

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku Synchronizovať.

Odstránenie účtu „Xperia™ so službou Facebook“

Odstránením účtu „Xperia™ so službou Facebook“ zo zariadenia sa neodstráni príslušný účet

služby Facebook a budete k nemu mať prístup z počítača.

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Nastavenie > Xperia™ so službou Facebook.

3

Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.

4

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku Odstrániť účet.

5

Akciu potvrďte opätovným ťuknutím na položku Odstrániť účet.

106

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.