Sony Xperia SP - Synchronizácia so službami Google™‎

background image

Synchronizácia so službami Google™

Svoje zariadenie môžete synchronizovať s rôznymi službami Google™ a mať tak

prístup k aktuálnym informáciám bez ohľadu na to, z ktorého zariadenia účet

Google™ používate. Môžete napríklad synchronizovať kontakty, službu Gmail™

a údaje z kalendára.

Nastavenie konta služby Google™ na synchronizáciu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Nastavenie > Pridať účet > Google.

3

Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo

sa prihláste, ak už máte účet vytvorený.

4

Ťuknite na novovytvorený účet Google™ a potom ťuknite na položky, ktoré

chcete synchronizovať.

Manuálna synchronizácia s účtom Google™

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na .

2

Ťuknite na položky Nastavenie > Google.

3

Ťuknite na účet Google™, ktorý chcete synchronizovať.

4

Stlačte a potom ťuknite na položku Synchronizovať.

Synchronizácia aplikácie s účtom Google™

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Nastavenie > Google.

3

Ťuknite na účet Google™, s ktorým chcete vykonať synchronizáciu. Zobrazí sa

zoznam aplikácií, ktoré môžete synchronizovať s účtom Google.

4

Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete synchronizovať s vybratým účtom Google.

Synchronizácia údajov webového prehľadávača

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Nastavenie > Google.

3

Ťuknite na účet Google™, s ktorým chcete synchronizovať. Potom ťuknite na

položku Synchronizovať prehľadávač.

Odstránenie účtu Google™

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Nastavenie > Google.

3

Ťuknite na účet Google™, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu účtov.

4

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku Odstrániť účet.

5

Akciu potvrďte opätovným ťuknutím na položku Odstrániť účet.

104

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.