Sony Xperia SP - Informácie o synchronizácii údajov v zariadení

background image

Informácie o synchronizácii údajov v zariadení

V závislosti od aplikácií nainštalovaných v zariadení môžete so svojím zariadením

synchronizovať kontakty, e-maily, udalosti v kalendári a iné informácie z viacerých e-

mailových účtov, synchronizačných služieb a iných druhov účtov. Synchronizácia

zariadenia s ostatnými informačnými zdrojmi je jednoduchý a praktický spôsob, ako

mať vždy k dispozícii aktuálne údaje. Údaje môžete synchronizovať automaticky

aktiváciou funkcie automatickej synchronizácie.

Aktivácia funkcie automatickej synchronizácie

1

Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku .

2

Posuňte jazdec vedľa položky Autom. synchronizácia doprava.