Sony Xperia SP - Volanie prostredníctvom správy

background image

Volanie prostredníctvom správy

Volanie odosielateľovi správy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na konverzáciu.

3

Ťuknite na meno alebo číslo príjemcu v hornej časti obrazovky a potom zo

zoznamu, ktorý sa zobrazí, vyberte meno alebo číslo príjemcu.

4

Ak je príjemca uložený medzi vašimi kontaktmi, ťuknite na telefónne číslo, ktoré

si želáte vytočiť. Ak nemáte príjemcu uloženého v kontaktoch, ťuknite na

položku .

Uloženie čísla odosielateľa ako kontaktu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položky > Uložiť.

3

Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku Vytvoriť nový kontakt.

4

Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku Hotovo.