Sony Xperia SP - Okamžité správy a videochat

background image

Okamžité správy a videochat

Aplikáciu Google Hangouts™ môžete vo svojom zariadení používať na komunikáciu

cez okamžité správy a videochat s priateľmi, ktorí ju tiež používajú v počítači,

zariadeniach so systémom Android™ a ďalších zariadeniach. Ľubovoľnú konverzáciu

môžete zmeniť na videohovor s niekoľkými priateľmi a priateľom môžete odosielať

správy, aj keď sú práve offline. Jednoducho tiež môžete zobrazovať a zdieľať

fotografie.
Pred začatím používania aplikácie Hangouts™ sa uistite, že je vaše internetové

pripojenie a konto Google™ funkčné. Prejdite na adresu http://support.google.com/

51

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

hangouts a kliknite na prepojenie „Hangouts on your Android“. Zobrazia sa ďalšie

informácie o používaní tejto aplikácie.

Funkcia videohovorov funguje iba na zariadeniach s fotoaparátom vpredu.

1

Začatie novej konverzácie alebo videohovoru

2

Možnosti

3

Zoznam kontaktov

Nová okamžitá správa alebo videohovor

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Hangouts.

3

Ťuknite na položku , zadajte meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo

názov kruhu kontaktu a vyberte príslušnú položku v navrhovanom zozname.

4

Ak chcete začať reláciu odosielania okamžitých správ, ťuknite na položku

.

5

Ak chcete uskutočniť videohovor, ťuknite na položku

.

Odpovedanie na správu chatu alebo pripojenie k videohovoru

1

Keď vás chce niekto kontaktovať prostredníctvom služby Hangouts,

v stavovom riadku sa zobrazí položka alebo .

2

Presuňte stavový riadok nadol, ťuknite na správu alebo videohovor a môžete

začať konverzovať.

Ďalšie informácie o službe Hangouts™

Keď je otvorená aplikácia Hangouts™, ťuknite na položku a potom na položku

Pomoc

.

52

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.