Sony Xperia SP - Nastavenie správ

background image

Nastavenie správ

Zmena nastavení upozornení správ

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku Nastavenie.

3

Na nastavenie zvuku upozornenia ťuknite na Tón upozornenia a vyberte

požadovanú možnosť.

4

Ďalšie nastavenia upozornení nastavíte zaškrtnutím alebo odškrtnutím

príslušných zaškrtávacích políčok.

Zmena nastavenia potvrdenia o doručení pre odoslané správy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku Nastavenie.

3

Ťuknutím na položku Potvrdenie o doručení aktivujte alebo deaktivujte

potvrdenia o doručení.