Sony Xperia SP - Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

background image

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Keď zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu.

Jednoducho vyslovujte slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna

technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a

regiónoch.

Povolenie hlasového vstupu

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej

klávesnice ťuknite na položku alebo .

2

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku Nastavenie klávesnice.

3

Začiarknite políčko Zadávanie textu v Google voice.

4

Stlačením možnosti uložte nastavenia. Na obrazovkovej klávesnici alebo

klávesnici Phonepad sa zobrazí ikona mikrofónu .

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

1

Otvorte klávesnicu na obrazovke alebo klávesnicu telefónu.

2

Ťuknite na položku . Keď sa zobrazí symbol , hlasom zadajte text. Po

dokončení znova ťuknite na položku . Zobrazí sa navrhovaný text.

3

Ak je to potrebné, upravte text manuálne.