Sony Xperia SP - Snímanie fotografie obrazovky

background image

Snímanie fotografie obrazovky

Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia Snímky obrazovky sa

automaticky ukladajú do aplikácie Album.

Snímka obrazovky

1

Súčasne stlačte a držte tlačidlo napájania a tlačidlo znižovania hlasitosti, až

kým sa neozve kliknutie.

2

Potiahnutím stavového riadka úplne nadol zobrazíte snímku obrazovky.