Sony Xperia SP - Prispôsobenie klávesnice Xperia

background image

Prispôsobenie klávesnice Xperia

Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke alebo klávesnice telefónu

môžete získať prístup k nastaveniam klávesnice a ďalším nastaveniam zadávania

textu, ktoré umožňujú nastaviť možnosti jazykov písania, predikcie textu,

automatických medzier a rýchlych bodiek. Môžete napríklad nastaviť, akým spôsobom

sa budú zobrazovať navrhované slová a akým spôsobom sa budú slová pri písaní

opravovať. K dispozícii je aj možnosť kontroly údajov správ, takže dokončovanie slov

bude zodpovedať vášmu štýlu písania. Môžete tiež nastaviť aplikáciu textového

vstupu tak, aby si zapamätala nové slová, ktoré napíšete.

Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke a klávesnice telefónu

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo klávesnice telefónu

ťuknite na položku alebo .

2

Ťuknite na položky a Nastavenie klávesnice a potom podľa potreby zmeňte

nastavenia.

3

Ak chcete pridať jazyk písania textového vstupu, ťuknite na položku Písomné

jazyky

a začiarknite príslušné políčka.

4

Výber potvrďte ťuknutím na položku OK.

Zmena nastavení textového vstupu

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej

klávesnice ťuknite na položku alebo .

2

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položky Nastavenie klávesnice >

Nastavenia textového vstupu

a vyberte príslušné nastavenia.

Zobrazenie tlačidla emotikony

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na ikonu .

2

Ťuknite na položku a potom na položky Nastavenie klávesnice > Vzhľad

klávesnice

> Ďalšie tlačidlá.

3

Začiarknite políčko Tlačidlo emotikony.

29

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Použitie štýlu písania

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke alebo telefónnej

klávesnice ťuknite na položku alebo .

2

Ťuknite na položku , potom na položkyNastavenie klávesnice > Použitie

môjho štýlu písania

a vyberte zdroj.

Výber variantu rozloženia klávesnice

Varianty rozloženia sú k dispozícii iba pre klávesnicu na obrazovke, keď ste vybrali dva alebo

tri jazyky písania a nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch písania.

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku a potom na položku Nastavenie klávesnice.

3

Ťuknite na položku Písomné jazyky a potom na položku .

4

Vyberte variant rozloženia klávesnice.

5

Výber potvrďte ťuknutím na položku OK.