Sony Xperia SP - Prístup k nastaveniam

background image

Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka

Nastavenie je prístupná prostredníctvom panela upozornení aj obrazovky aplikácií.

Prístup k nastaveniam zariadenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku Nastavenie.

Taktiež môžete posunúť stavový riadok na ploche smerom nadol a ťuknúť na , aby ste

získali prístup k nastaveniam zariadenia.