Sony Xperia SP - Použitie dotykovej obrazovky

background image

Použitie dotykovej obrazovky

Otvorenie alebo zvýraznenie položky

Ťuknite na položku.

Možnosti značenia

Začiarknuté políčko

Nezačiarknuté políčko

Zapnuté

Vypnuté

Označenie alebo zrušenie označenia možností

Ťuknite na príslušné zaškrtávacie políčko alebo prepínač pri názve možnosti.

Priblíženie

Dostupnosť možnosť priblíženia závisí od používanej aplikácie.

13

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Lupa

Položte na obrazovku dva prsty a priblížte ich k sebe (vzdialenie) alebo odsuňte

od seba (priblíženie).

Keď na priblíženie alebo vzdialenie použijete dva prsty, musíte dať pozor, aby oba prsty boli

v oblasti, v ktorej funkcia lupy funguje. Ak napríklad chcete použiť funkciu lupy na fotografii,

skontrolujte, či sú oba prsty v oblasti rámu fotografie.

Posúvanie po obrazovke

Obrazovku môžete posúvať posúvaním prsta na obrazovke nahor alebo nadol. Na

niektorých webových stránkach sa môžete posúvať aj do strán.

Presunutím alebo rýchlym pohybom neaktivujete žiadnu položku na displeji.

Presun po obrazovke

Posúvajte prst alebo sa ním dotýkajte rýchlym pohybom v smere, v ktorom

chcete posúvať obrazovku.

Ak chcete obrazovku posúvať rýchlejšie, dotýkajte sa jej rýchlym pohybom prsta

požadovaným smerom.

14

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Dotknutie sa rýchlym pohybom

Aby ste posúvali obrazovku rýchlejšie, posúvajte prst na obrazovke

požadovaným smerom. Môžete čakať, kým sa posúvanie samo dokončí, alebo

ho môžete okamžite zastaviť ťuknutím na obrazovku.

Senzory

Zariadenie má senzor na rozpoznanie svetla a vzdialenosti. Senzor svetla rozpozná

intenzitu okolitého osvetlenia a podľa toho prispôsobí jas obrazovky. Ak sa vaše ucho

počas hovoru nachádza v blízkosti obrazovky, snímač vzdialenosti vypne dotykovú

obrazovku. Táto funkcia zabráni náhodnému aktivovaniu iných funkcií počas hovoru.