Sony Xperia SP - Používanie tlačidiel

background image

Používanie tlačidiel

Späť

Návrat na predchádzajúcu obrazovku

Zatvorenie klávesnice na obrazovke, dialógového okna, možnosti ponuky, panela upozornení

alebo aplikácie

Domov

Prechod na obrazovku Plocha

Úloha

Ťuknutím otvorte okno so zoznamom naposledy použitých aplikácií a panel malých aplikácií