Sony Xperia SP - Používanie náhlavnej súpravy

background image

Používanie náhlavnej súpravy

Pre optimálny výkon použite príslušenstvo dodané s vašim zariadením alebo iné kompatibilné

príslušenstvo.

33

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Používanie náhlavnej súpravy

1

Pripojte náhlavnú súpravu k zariadeniu.

2

Ak chcete prijať hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.

3

Ak chcete ukončiť hovor, stlačte tlačidlo na ovládanie hovoru.

Ak náhlavná súprava nie je súčasťou zariadenia, môžete si ju zakúpiť samostatne.

Ak počúvate hudbu, pri zdvihnutí hovoru sa jej prehrávanie zastaví a obnoví sa po ukončení

hovoru.