Sony Xperia SP - Obrazovka uzamknutia

background image

Obrazovka uzamknutia

Obrazovka uzamknutia je obrazovka, ktorú vidíte, keď je zariadenie uzamknuté, no

obrazovka je aktívna. Obrazovka uzamknutia môže mať až päť tabiel a na každú tablu

môžete pridať jeden widget. K týmto widgetom potom máte prístup z obrazovky

uzamknutia. Pridať môžete napríklad widget Kalendár a e-mailový widget, ak k nim

chcete mať rýchlejší prístup.

Widget Hodiny je na obrazovke uzamknutia predvolene umiestnený na strednej table.

Pridanie widgetu na obrazovku uzamknutia

1

Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .

2

Ťahajte prstom z ľavého horného rohu obrazovky smerom dovnútra, kým sa

nezobrazí položka . Ťuknite na ňu.

3

Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód PIN, vzor alebo heslo na odomknutie

obrazovky.

4

Vyhľadajte widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

5

V prípade potreby dokončite pridanie widgetu podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie widgetu z obrazovky uzamknutia

1

Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .

2

Dotknite sa widgetu, ktorú chcete odstrániť, podržte na ňom prst a potom ho

presuňte do priečinka .

Premiestnenie widgetu na obrazovke uzamknutia

1

Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .

2

Dotknite sa widgetu, ktorý chcete premiestniť, a podržte na ňom prst. Potom ho

presuňte na nové miesto.