Sony Xperia SP - Nastavenia internetu a správ

background image

Nastavenia internetu a správ

Ak chcete mať prístup na internet a možnosť odosielať správy MMS, potrebujete

mobilné dátové pripojenie a správne nastavenie, nazývané tiež názov prístupového

bodu (APN – Access Point Name). APN bodu určuje sieť, ku ktorej sa môže mobilné

zariadenie pripojiť.
Nastavenia internetu a správ môžete zvyčajne prevziať vtedy, keď zariadenie prvýkrát

nastavujete s vloženou kartou SIM. Inokedy môžu byť tieto nastavenia nainštalované

vopred. Ak nie sú, nastavenia môžete prevziať alebo si ich pridať manuálne.

Podrobné informácie o nastaveniach internetu a správ vám poskytne mobilný

operátor.

Ak sa neviete pripojiť na internet, nemáte dátové pripojenie alebo nemôžete odosielať ani

prijímať správy MMS, skúste odstrániť všetky nastavenia internetu a správ a potom ich znovu

pridať.

Preberanie nastavení internetu a správ

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Xperia™ > Internetové

nastavenia

.

3

Ťuknite na položku Prijať.

Obnovenie predvolených nastavení internetu

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Viac... > Mobilné siete.

3

Ťuknite na položku Názvy prístupových bodov, potom ťuknite na položku .

4

Ťuknite na položku Obnoviť predvolené.

Názvy prístupových bodov (APN)

Názov prístupového bodu sa používa na vytvorenie dátového prepojenia medzi

zariadením a internetom. Názov prístupového bodu definuje typ použitej adresy IP,

bezpečnostné metódy a to, ktoré pevné koncové pripojenia sa majú použiť. Kontrola

názvu prístupového bodu je užitočná, ak sa nemôžete pripojiť k internetu, nemáte

dátové pripojenie alebo nemôžete odosielať či prijímať správy MMS.

Zobrazenie aktuálneho názvu prístupového bodu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Viac... > Mobilné siete.

3

Ťuknite na položku Názvy prístupových bodov.

Ak máte k dispozícii niekoľko pripojení, aktívne sieťové pripojenie je označené začiarknutým

tlačidlom.

Manuálne pridanie nastavení internetu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Viac... > Mobilné siete.

3

Ťuknite na položky Názvy prístupových bodov > .

4

Ťuknite na položku Názov a zadajte názov profilu siete, ktorý chcete vytvoriť.

5

Ťuknite na položku APN a zadajte názov prístupového bodu.

6

Zadajte všetky informácie požadované mobilným operátorom.

7

Na konci ťuknite na položky a Uložiť.

34

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Informácie o používaní

Spoločnosť Sony Mobile zhromažďuje o vašom zariadení anonymné správy

o chybách a štatistické údaje na zlepšenie kvality. Žiadne informácie neobsahujú

osobné údaje.

Povolenie odosielania informácií o používaní

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Xperia™ > Nastavenie

informácií o používaní

.

3

Ak nie je označené políčko Odoslať informácie o používaní, označte ho.

4

Ťuknite na položku OK.